2022
FEB
FRI 25 KOLLEMORTEN FORSAMLINGSHUS KL:19.30
SAT 26. MUSIKFORENINGEN LYDBØLGEN HVORSLEV FORSAMLINGSHUS KL: 20.30
MAY
FRI 20 – SUN 22 N/A
SAT 28 RESERVED
JUN
FRI 3 RESERVED
SAT 4 NØRRELANDS DANSESTED HOLSTEBRO KL:20
THUR 30 SKAGEN FESTIVAL SKAWBAREN KL:
JUL
FRI 22 RESERVED
SAT 23 RESERVED
SUN 24 RESERVED
FRI 29 RESERVED WITH BAND
SAT 30 RESERVED WITH BAND
AUG
SAT 13 TANGE SØ FESTIVAL KL: 16.30
SAT 27 CENTRAL HALLE TØNDER KL:13
OCT
FRI 7 RESERVED
NOV
SAT 26 RESERVED
DEC
SAT 3 RESERVED
SAT 10 RESERVED