2021

NOV
SAT 27 NØRRELANDS DANSESTED HOLSTEBRO KL20
DEC
FRI 10 GULDKRONEN MIDDELFART KL:20

2022

FEB
FRI 25 KOLLEMORTEN FORSAMLINGSHUS KL:19.30
SAT 26. RESERVED
MAY
FRI 20 – SUN 22 N/A
SAT 28 RESERVED
JUN
FRI 3 RESERVED
SAT 4 RESERVED
JUL
FRI 22 RESERVED WITH BAND
SAT 23 RESERVED WITH BAND
SUN 24 RESERVED WITH BAND
FRI 29 RESERVED WITH BAND
SAT 30 RESERVED WITH BAND

AUG
SAT 13 RESERVED
SAT 27 CENTRAL HALLE TØNDER KL:13
NOV
SAT 26 RESERVED
DEC
SAT 3 RESERVED
SAT 10 RESERVED